ქონების დეკლარაცია

უძრავი და მოძრავი (ა/მ) ქონების მესაკუთრეები საგადასახადო კოდექსის თანახმად ვალდებულნი არიან, ყოველწლიურად 31 ოქტომბრამდე წარადგინონ ქონების დეკლარაცია.

თუ გსურთ, ისარგებლოთ ამ მომსახურებით:

ვერ იპოვე რასაც ეძებ?

შეამოწმე ჩვენი სხვა სერვისებიც