ყოველთვიური დეკლარაციის გაგზავნის წესი

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი ვალდებულია, ყოველი თვის 15 რიცხვამდე ჩააბაროს წინა თვის შემოსავლის შესახებ ყოველთვიური დეკლარაცია

გთხოვთ, შეავსოთ ინფორმაცია საანგარიშო (წინა) თვის შემოსავლის შესახებ

გთხოვთ შედით ან გაიარეთ რეგისტრაცია ჩვენი სერვისების გამოსაყენებლად

ვერ იპოვე რასაც ეძებ?

შეამოწმე ჩვენი სხვა სერვისებიც